ประกันของร้าน

รับประกันสินค้าหาย  สินค้ามีตำหนิ สินค้าชำรุด ทางร้านยินดีส่งชุดให้ใหม่ทันที ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม